Supply Chain Management

Supply Chain Management behandelt de Inkoop, Productie en Logistiek. De kern van het model is op te delen in vier chronologische stappen:

  • Inkoop
  • Inbound logistics
  • Productie
  • Outbound logistics

Als deze stappen niet goed op elkaar zijn afgestemd zal het bedrijf te maken krijgen met gemiste verkopen en/of hoge kosten.

Doel

Doel voor de teams is om de planning af te stemmen op de marketinginspanningen, zodat gegenereerde marktvraag ook daadwerkelijk kan worden geleverd. Anderzijds dient het logistieke proces dusdanig geoptimaliseerd te worden dat er minimale voorraad en transportkosten worden bereikt.

Niveau 2

Vanaf niveau 2 werkt men met twee verschillende fabrieken, waarbij de spelers zelf voor de bevoorrading van de twee locaties moeten zorgen. Met alle consequenties van dien.

Niveau 3

Toevoeging in niveau 3 zijn de IncoTerms waaronder de grondstoffen worden vervoerd. Doel van de IncoTerms is uniformiteit te krijgen in het internationale handelsverkeer, waardoor interpretatieverschillen over bepaalde handelsgebruiken worden voorkomen.

Daarnaast kunnen teams extra R&D projecten kiezen die het productieproces optimaliseren of de capaciteit vergroten. Ieder project heeft verschillende kosten, doorlooptijd en effecten.