Finance

In deze module komen drie hoofdonderwerpen aan de orde:

  • Overzichten: balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en ratio’s
  • Actie: budget, planning en kasbeheer
  • Kostprijs: kostprijs (integraal standaard) en break-evenanalyse

Doel

Doel is het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de onderneming, het begrijpen, analyseren en kunnen toelichten van de verschillen tussen een budget enerzijds en de werkelijkheid anderzijds.

Om goede beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om inzicht te hebben in de kostprijs van producten en/of activiteiten binnen het bedrijf. Maar ook in de structuur ervan. Alleen op basis daarvan kunnen verantwoorde managementbeslissingen worden genomen.

Niveau 1

In niveau 1 gaat om het leren nemen van redelijk voor zichzelf sprekende beslissingen. Over leningen en aflossingen, storting en opname deposito en debiteurentermijn.

Niveau 2

Niveau 2 is uitgebreid met langlopende leningen, extra effecten debiteurentermijn en investeringsprojecten.