Veel gestelde vragen

Wat is het nut van T-Challenge of serious game voor managementeducatie?

Simulaties en managementgames blijken, zeker in het managementonderwijs, een door studenten gewaardeerde vorm van onderwijs. Met name het vernieuwende, experimentele, actieve en samenwerkende karakter draagt hiertoe bij. Managementeducatie is een tak van onderwijs waar simulaties bij uitstek hun nut bewijzen. Management als kennisgebied is relatief minder goed gestructureerd, het is een interdisciplinair en complex kennisdomein. Voor managementonderwijs hebben “traditionele” colleges daarom een beperkte toegevoegde waarde. Dat veel studenten passieve colleges minder waarderen dan meer actieve onderwijsvormen zullen veel docenten beamen. Traditionele colleges benadrukken de rol en verantwoordelijkheid van de docent, niet die van studenten.

In tegenstelling tot het passief, reproduceren van feiten (enkel kennis), plaatst competentiegericht onderwijs studenten in situaties, waarin zij de benodigde kennis, vaardigheden èn houding moeten toepassen en kunnen oefenen. In deze constructivistische visie is leren een actief proces.

Wat is T-Challenge eigenlijk?

T-Challenge is niet één enkele game, maar is een bibliotheek van online businessgames modules voor het hoger beroepsonderwijs. In deze bibliotheek kan een docent met behulp van een ‘menukaart’ online een business game samenstellen die heel goed aansluit op de gewenste competenties voor een bepaalde groep studenten. De docent heeft daarbij de rol van een architect en is dus niet een aannemer die alles zelf nog moet bouwen. Vergelijk het met een auteur van een artikel en de samensteller van een reader. De docent is de samensteller van de reader.

Studenten die de game gaan spelen, ervaren hoe het is om deel uit te maken van het managementteam van een frisdrankenfabriek met nogal teleurstellende verkoopresultaten. De fabriek produceert en verkoopt icetea en sportdrank. De taak van de studenten is om een succesvol bedrijf op te bouwen.

Wat maakt T-challenge onderscheidend van de andere serious businessgames?

T-Challenge is de enige businessgame op de markt die door en voor docenten ontwikkeld is. T-Challenge houdt rekening met het curriculum en de voorgeschreven leerroutes.

Daarnaast is naast de relevante modules (Finance, HRM, Supply Chain Management, Marketing en Legal) ook een module International opgenomen. Hierdoor kan het gamingteam geconfronteerd worden met uitdagingen in het buitenland. Ook wordt het team ook beoordeeld op het actuele thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tot slot staan er naast professioneel opgeleide medewerk(st)ers op de klantenservice en buitendienst, ook uitstekende handleidingen voor de docent tot zijn/haar beschikking.

In welke tijdseenheden is T-Challenge ingedeeld?

T-Challenge werkt met periodes van drie maanden (kwartalen). Iedere periode staat voor een bepaald seizoen. De spelende teams starten met het nemen van beslissingen in periode 1, de winter. Vervolgens spelen zij in periode 2, de lente, enz. In periode 5 is het weer winter.

Wat is het doel van T-challenge?

Het doel van de inzet van T-Challenge is om deelnemers inzicht te geven in de gesimuleerde problematiek. De game is echter niet het enige middel. Instrumenten zoals boeken, presentaties, discussie, colleges, etc. is ook input die bijdraagt aan begrip over het thema. Door al deze instrumenten in samenhang te zien wordt het leereffect vergroot.

Waarop baseert T-Challenge zich?

T-Challenge baseert zich op een frisdrankenfabriek die op diverse gebieden problemen ervaart. De docent kan de moeilijkheidsgraad per module zelf ingeven door het selecteren van niveau 1 tot en met niveau 3. Voor de module International zijn geen niveaus te selecteren; deze kan aan- of uitgezet worden.

Wat betekenen de drie niveaus?

Binnen T-Challenge zijn er drie niveaus te selecteren. Ieder niveau staat voor de mate van bekwaamheid van de student. Van propedeuse (niveau 1) naar stagebekwaam (niveau 2) tot vak- of beroepbekwaam ( niveau 3).

Is de voorbereiding of het aanmaken van een sessie moeilijk?

Het aanmaken van een sessie is zeer eenvoudig. Gebruiksgemak staat voorop. Met de bijgeleverde facilitator (het handboek) wordt de docent door het aanmaken van de sessie geleid. Daarnaast kan onze accountmanager de docent helpen met een eenvoudige knoppentraining.

Als er behoefte is aan verdieping, bijvoorbeeld op technisch of didactisch gebied, wat zijn dan de mogelijkheden?

T-Challenge is zeer gemakkelijk en laagdrempelig in installatie en gebruik. Op verzoek kunt u verdiepingstrainingen volgen. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met onze klantenservice:www.simenco.nl

Is T-Challenge duur?

De prijs van een T-Challenge licentie is zeer marktconform. De prijs wordt nog aantrekkelijker als uw school meerdere leerlingenlicenties tegelijkertijd aanschaft en/of voor meerdere jaren.

Kan T-Challenge enkel in het Nederlands gespeeld worden?

Nee, er is ook een Engelstalige variant, waardoor het spel ook uitermate geschikt is voor international schools.

Welke browsers kunnen voor T-Challenge worden gebruikt?

T-Challenge is ontworpen voor Internet Explorer. Op de nieuwste versie van Internet Explorer 8 werkt T-Challenge optimaal. Bij andere browsers, zoals Firefox en Safari, kan het voorkomen dat grafieken, e-mails of andere items niet correct worden weergegeven.

Kan T-Challenge in één lokaal worden gespeeld?

De teams kunnen in één ruimte of in aparte subruimtes spelen, afhankelijk van de gekozen leerdoelen. Als alle teams in één ruimte spelen ziet u als docent snel wie vragen heeft. In het geval van meerdere ruimtes zal de concentratie per team hoger zijn.

Wat is de ideale speeltijd?

De docent bepaalt hoeveel perioden er nodig zijn om het gewenste leerdoel te behalen. In de praktijk kiest men voor circa 8 perioden. Een periode is de weergave van een cyclus van één kwartaal. Acht kwartalen van fictief management geven de teams de kans om strategische fouten te ontdekken en te corrigeren. Als er minder rondes gespeeld worden vinden de deelnemers wellicht wel hun fouten, maar krijgen ze niet de kans om ze te corrigeren. Ze zullen dan ook minder leren. Te lang spelen of de simulatie uitsmeren over een te lange periode heeft eveneens een nadelig effect. Verveling bij de deelnemers draagt niet bij tot de leerervaring. Het is zelden raadzaam om meer dan 12 perioden te spelen.

Wat zijn de beoogde leerdoelen bij T-Challenge?

Door deel te nemen aan T-Challenge kan een deelnemer leren uit ervaring. Een volledige lijst van doelen is niet mogelijk, maar u kunt als docent denken aan:

 • horizonverbreding, dingen in een context weten te plaatsen
 • bewustwording van aspecten uit de dagelijkse praktijk
 • integratie van het geleerde
 • rode draad in een leertraject
 • strategie
 • klantgerichtheid
 • financieel management
 • kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid
 • ondernemerschap
 • crisismanagement
 • teamwork en samenwerking
 • communicatie
 • besluitvorming

Of uiteraard een combinatie van het bovenstaande. Welk doel de docent ook voor ogen heeft, het is van belang dat de deelnemers weten wat er van ze verwacht wordt en waarom.

Worden lastige begrippen in de game uitgelegd?

T-Challenge heeft een unieke manier om de teamleden te ondersteunen. Bij iedere term, zoals bijvoorbeeld ‘Finance current ratio’, staat een blokje. Als men het blokje met de muis selecteert verschijnt op het scherm een vraagteken. Als men vervolgens één keer klikt ziet men een korte uitleg.

Wat is mijn rol als docent?

De docent heeft de rol van een architect en is dus niet een aannemer die alles zelf nog moet bouwen. Vergelijk het met een auteur van een artikel en de samensteller van een reader. De docent is de samensteller van de reader.

Daarnaast is zijn rol in de briefing en de debriefing uiterst belangrijk. Daarin wordt nogmaals de link naar de praktijk gelegd. Ook voor de debriefing geldt in het algemeen, dat het effect het grootst is als de deelnemers zelf dingen ontdekken en onder woorden brengen. De spelleiding heeft dus vaak een rol als regisseur, als facilitator en minder die van expert.

Tot slot is de regisserende rol van de docent heel belangrijk in de evaluatie die door de deelnemer is voorbereid. De eerste reacties zijn vaak wel juist, maar niet altijd doordacht. Een deelnemer moet de tijd hebben om zijn evaluatiepunten te overdenken. Het is raadzaam om tijdens de game de deelnemers een moment van evaluatie te geven. Deze opmerkingen kunnen dan na afloop besproken worden.

Wat zijn de opvallendste kenmerken van de gameomgeving?

De belangrijkste kenmerken van de gameomgeving zijn:

 • theorie en praktijk gaan hand in hand
 • ‘Learning by doing’ (Kolb)
 • samenwerking en communicatie
 • gevoel van herkenbaarheid met de dagelijkse praktijk
 • gevoel van tijdsdruk
 • complexiteit van bedrijfsleven, groot aantal factoren die een rol spelen
 • nbekendheid met de precieze samenhang tussen de factoren

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen over T-Challenge?

U kunt met al uw vragen terecht bij één loket, onze klantenservice. Zij coördineren uw behoeftes en zorgen voor een centrale terugkoppeling. Dus geen lange wachttijden bij een technische servicedesk of trage beantwoording van inhoudelijke of verdiepingsvragen.