Marketing

In deze module komt o.a. het dynamische model van de beïnvloeding van de klant aan de orde. Het gekozen niveau bepaalt uit welke van de vijf fases het klantmodel bestaat:

  • Niveau 1: Awareness, Purchase
  • Niveau 2: Awareness, Purchase, Satisfaction
  • Niveau 3: Awareness, Interest, Purchase, Satisfaction, Loyalty

Doel

Elke afzonderlijke marktbeslissing heeft invloed op een of meer stadia in het onderliggende klantmodel. De markt is verdeeld in acht verschillende segmenten, elk met zijn eigen eigenschappen: segmentgrootte, consumptie per huishouden, voorkeur voor prijs, kwaliteit en milieu.

Niveau 2

Vanaf niveau 2 kunnen uw leerlingen aan de slag met marketingprojecten. Ook moeten ze, naast de reguliere markt, werken met vraag vanuit externe partijen. Zo mag alleen de hoogste bieder een bepaald contract leveren. Dit maakt de game nog spannender.

Niveau 3

In niveau 3 heeft de leerling, afgezien van de marketingprojecten, geen directe instrumenten om de loyaliteit van de segmenten te beïnvloeden. Het aantal marketingprojecten wordt uitgebreid en men kan op meer contracten bieden dan in niveau 2.