Legal

Deze module is iets anders dan de andere vier: er is in T-challenge geen aparte rol gedefinieerd voor de juridische beslissingen. De module Legal kan op drie niveaus gespeeld worden.

Doel

In deze module komen de belangrijkste juridische voorwaarden aan bod en krijgen de deelnemers inzicht in de invloed van het juridische beleid op de andere modulen, zoals Finance en Marketing.

Niveau 1

In niveau 1 behandelen we vooral de algemene juridische begrippen en voorwaarden zoals algemene voorwaarden, opschorting, ontbinding en overmacht.

Niveau 2

Naast de in niveau 1 beschreven algemene voorwaarden, behandelen we bij niveau 2 een aantal specifieke distributievoorwaarden, zoals rapportage, verplichtingen van de fabrikant/distributeur en leverings- en betalingsvoorwaarden.

Niveau 3

In dit niveau zijn de voorwaarden verder uitgewerkt in verschillende versies( A, B of C.) Deze versies worden in het spel verder uitgediept.